Łączy nas Szczecin!

Bartłomiej Sochański

Kandydat na prezydenta Szczecina 2018

logo PIS mapa Szczecin

Program wyborczy

Jako kandydat na prezydenta Szczecina proponuję ambitną wizję miasta. Zobacz jaki może być Szczecin.Wybory na Prezydenta Szczecina

 

Masz wpływ na swoje miasto

przedstaw nam swój pomysł!

Wizja Szczecina

21 października 2018 r. w wyborach samorządowych zdecydujemy, jak zarządzany będzie Szczecin przez najbliższe 5 lat. Prosząc Państwa o udział w wyborach na prezydenta Szczecina i zabiegając o Wasz głos przedstawiam wizję odpowiedzialnego rozwoju miasta. Diagnoza Naturalne piękno Szczecina, jego walory krajobrazowe i przestrzenne, nie mogą przesłaniać czekających nas wyzwań. Szczecin dnia dzisiejszego i najbliższych lat stoi przed dwoma zasadniczymi zagrożeniami. Pierwsze to wyraźne zmniejszanie się liczby mieszkańców w wieku najbardziej twórczym...