1. Informacje ogólne

Dochowujemy należytej staranności, by przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), [dalej: „RODO”].

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdziecie Państwo w niniejszej polityce prywatności.

2Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bartłomiej Sochański; e-mail: sochanskib@gmail.com

3Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) udzielonej każdorazowo w następujących celach: 1) korzystania z formularza kontaktowego; 2) analitycznych lub 3) korzystania tzw. cookies (por. pkt 8 polityki prywatności).

4Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie zgodnie z prawem, z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, tylko podmiotom należycie uprawnionym (np. podmiotom przetwarzającym Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług technicznych związanych ze stroną internetową).

5Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w punkcie 3 polityki prywatności.

6Prawa dotyczące danych osobowych

W zakresie przewidzianym przez prawo, mogą Państwo żądać dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Są Państwo również uprawnienia do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie.

7Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzą Państwo że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, to mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (por. w szczególności art. 77 in. RODO oraz art. 60 in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

8Cookies

Strona internetowa korzysta z plików cookies tj. danych informatycznych, przechowywanych w używanym przez Państwa urządzeniu końcowym [dalej: „Cookies”]. Cookies zwykle zawierają nazwę strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies wykorzystywane są w celach analitycznych, statystycznych oraz. W ramach strony internetowej przede wszystkim stosowane są dwa rodzaje Cookies tzw. sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas wskazany w parametrach Cookies albo do momentu usunięcia Cookies przez Państwa. Mają Państwo możliwość dokonania zmian ustawień przeglądarki w taki sposób, by zablokować obsługę Cookies. Istnieje ryzyko, że zmiana ustawień przeglądarki w zakresie Cookies spowoduje ograniczenie dostępu do pewnych funkcji strony internetowej.